Kostol Najsvätejšej Trojice, Trnava

Adresa:

Štefánikova
Trnava, 917 00
Trnavský kraj / okres Trnava

Telefón:

+421 335 934 136