Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Charita Zlín

Charita Zlín

Poskytujeme sociální a zdravotní služby na Zlínsku a pomáháme potřebným u nás i v zahraničí. Jsme nestátní nezisková organizace, která se zabývá charitativní, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu, kterou zřídil olomoucký arcibiskup Mons. Jan …

89 kmČeská republika Zlín, Burešov 4886 + pobočky (5)

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

Dům domácí péče Bílovice

Dům domácí péče Bílovice

Jsme zařízení zaměřené na péči o seniory a těžce zdravotně postižené klienty. Poskytujeme pobytovou sociální službu s nepřetržitým provozem. Poskytujeme pobyty KRÁTKODOBÉ i DLOUHODOBÉ. Zaměřujeme se zejména na podporu při naplňování potřeb seniorů, …

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

MALACATE s.r.o.

Účetní poradenství. Péče o seniory a poradenství. Hlídaní dětí. Čištění a úklidové práce.

ADOS - Dôvera, s.r.o.

Zariadenie poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť i špeciálnu rehabilitáciu fyzioterapeutmi. Poskytovaní odbornej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí pacientom vo všetkých vekových kategóriách. Pôsobnosť v Nitrianskom kraji.

5646 kmNitra

MeaVita s.r.o.

Poskytujeme profesionálne opatrovanie v domácnosti pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, pre seniorov, zdravotne, fyzicky a sociálne hendikepovaných klientov, ich rodiny a priateľov. Služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľuďmi, …

Charita Strážnice

Charita Strážnice

Nestátní nezisková církevní organizace působící zejména v oblasti sociální a humanitární pomoci převážně na území města Strážnice a blízkého okolí. Charita se orientuje na tyto aktivity: Sociálně terapeutická dílna KOTVA. Charitní pečovatelská ...

Soukromá zdravotní doprava a domácí péče Luďka Šímy

Zajišťujeme přepravu raněných a nemocných v rámci jihomoravského regionu, ale i z a do zdravotnických zařízení po celé ČR. Agentura domácí péče zajišťuje komplexní pečovatelské a zdravotní služby v rámci Břeclavska, Hustopečska, Kloboucka, Pohořelicka.

OTVORENÉ (nonstop)

Zdislava Veselí, o.p.s.

Poskytujeme domácí pečovatelské služby seniorům, duševně i tělesně nemocným.

Charita Kyjov

Domácí zdravotní péče. Domácí hospic David. Charitní pečovatelská služba Kyjov. Občanská poradna. K-centrum, víceúčelová drogová služba. Půjčovna kompenzačních pomůcek. C-klub. Humanitární pomoc.

69 kmČeská republika Kyjov, třída Palackého 194/30 + pobočky (3)

Oblastní charita Uherský Brod - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba

Nabídka komplexních služeb ve snaze umožnění seniorům a těžce zdravotně postiženým lidem setrvat v prostředí svého domova.

ZATVORENÉ (Otvára v 06:30)

Martina Matějková

Zajištění domácí ošetřovatelské péče a pečovatelských služeb včetně dovozu obědů.

Agentura domácí péče Integrita, s.r.o.

Nabídka profesionální péče u Vás doma. Poskytování domácí zdravotní péče na základě indikace lékaře, pečovatelské služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, zajištění zdravotních sester do lékařských ambulancí (zástup).

Oblastní charita Uherské Hradiště

Středisko pro farnosti a dobrovolnictví. Přeprava osob se zdravotním handicapem. Půjčovna kompenzačních pomůcek. Občanská poradna. Domácí zdravotní a hospicová péče. Dobrovolnické centrum.

VLADMAX družstvo

Poskytujeme služby seniorům v oblasti podpory aktivního života.

Charita Slavičín

Naše organizace poskytuje odbornou ošetřovatelskou, zdravotní a sociální péči u pacientů s dlouhodobým, chronickým i akutním onemocněním. Dále pak umožňujeme pomoc lidem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením.

ZATVORENÉ (Otvára v 07:30)

Charita Luhačovice

Posláním charity je především charitativní a sociální pomoc seniorům, lidem sociálně slabým, znevýhodněným, osobám se zdravotním postižením, pomoc osobám bez přístřeší, nezaměstnaným a lidem v nouzi především v regionu Luhačovicka a v okolních obcích.

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

Nablizku, s.r.o.

Poskytování komplexní odborné domácí zdravotní péče klientům ve vlastním sociálním prostředí.

OTVORENÉ (nonstop)

Charita Valašské Klobouky

Charitní pečovatelská služba Valašské Klobouky. Charitní pečovatelská služba Brumov-Bylnice. Osobní asistence. Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Charitní šatník.

Diecézní charita Brno - Charitní ošetřovatelská služba

Poskytování zdravotní péče. Možnost zapůjčení kompenzačních či rehabilitačních pomůcek.

87 kmČeská republika Bučovice, Sovětská 912 + pobočky (15)

Tomijana - Irena Fojtová

Nabízíme péči o seniory v domácím prostředí. Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti a další služby po domluvě.

Generace Care z.ú.

Terénní pečovatelská služba zajistí Vašim blízkým komfortní servis. Služba je poskytována na území města Brna.

Darja Martincová

Poskytování odborné ošetřovatelské péče o staré, nemocné a nemohoucí pacienty.

Irena Dušková

Zajištění domácí péče o maminky po porodu.

Dotek, o.p.s.

Poskytování pečovatelských služeb či odlehčovací a domácí zdravotní péče na základě smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

Oblastní charita Vyškov

Posláním služby je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, …

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

Miroslava Zavadilová

Poskytování každodenní domácí zdravotní péče, jako jsou ranní odběry, převazy a injekce.

Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny je poskytovatelem sociálních služeb na Valašsku zahrnující sedm obcí této pohraniční oblasti. Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí ...

110 kmČeská republika Nový Hrozenkov 124 + pobočky (3)

Letokruhy

Poskytování respitní péče v rodinách, které se starají o člověka postiženého demencí nebo poruchami paměti. Provozování denního stacionáře.

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

Charita Vsetín

Domácí zdravotní péče. Osobní asistenční služba. Stacionář Magnolia. Humanitární činnost. Duchovní a pastorační činnost. Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Charita Holešov

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským ...

ZATVORENÉ (Otvára v 06:30)

HELPING HOME, s.r.o.

Nabízíme služby domácí ošetřovatelské péče. Služby: Antigenní test.