Manažérske kurzy

IMH Consulting

Podnikateľské poradenstvo, podpora pracovníkov, programy rozvoja spoločnosti a perspektívne plánovanie.