Zimné športoviská

Peter Pejkovič - EKO REKREA

Prevádzkovanie zimného štadiónu, letného kúpaliska a zábavných zariadení.