Recyklácia stavebných odpadov • okr. Trnava a okolie

Puruplast, a. s.

Puruplast, a. s.

Vykupujeme a zpracováváme plastové odpady od firem a domácností. Děláme recyklace plastů, výrobu a prodej plastových materiálů a výrobků: zatravňovací dlažba, tvárnice, kompostery, granulát, aglomerát, drtě. Pomáháme přírodě a životnímu prostředí.

68 kmČeská republika Kostelany nad Moravou 67

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

SETRA, spol. s r.o. – stavební, dopravní a obchodní společnost.

Provádíme zemní práce, demolice objektů, recyklaci stavebních sutí a likvidaci organických odpadů (kalů z ČOV). Provozujeme nákladní autodopravu. V současné době orientuje firma svoje cíle zejména do oblasti odpadového hospodářství.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:30)

BIDELNICA s.r.o.

Vykonávame kompletné zemné, výkopové a búracie práce v Nitre a po celom Slovensku. Zabezpečujeme likvidáciu stavebného odpadu a recykláciu. Realizujeme prevoz a autodopravu stavebného odpadu a mechanizmov, dovoz stavebných materiálov, pieskov, kameňa a …

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.

Vyrábíme a dodáváme všechny druhy asfaltových směsí. Provádění recyklace vybouraných asfaltových a betonových konstrukcí.

LACÍK s.r.o.

Zemní a demoliční práce. Bouráme či demontujeme budovy, průmyslové areály a továrny, hrubé terénní úpravy a výkopové práce, likvidace odpadů, recyklace sutí (stavebních odpadů) a přírodních materiálů pomocí drticích a třídicích jednotek.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Jiří Martinek

Provádíme drcení, třídění a recyklaci stavebního odpadu v místě jeho vzniku pomocí mobilních jednotek.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

ADPe stavební s.r.o.

Zemní a výkopové práce: těžba zeminy, výkopy základů, výkopy inženýrských sítí, výkopy kanalizace, zářezy do svahů, svahování břehů, terénní úpravy rovinných a svažitých terénů, vybudování zpevněných ploch (hutnění). Zimní …

IMOS group s.r.o.

IMOS group s.r.o.

Nabídka prováděných prací: vodohospodářské stavby, pozemní stavitelství, inženýrské stavby, průmyslové stavby, stavby občanské vybavenosti, bezvýkopové technologie, demolice, nakládání s odpady, odpadové hospodářství, kontejnerová …

BIOKOMP s.r.o.

BIOKOMP s.r.o.

Provozujeme sběrný dvůr, kompostárnu a zařízení pro recyklaci stavebních sutí. Můžete u nás zakoupit naše vlastní výrobky jako: Buchlovský substrát a kompost, betonový a cihelný recyklát nebo tříděnou zeminu.

67 kmČeská republika Buchlovice, Hradišťská 908

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

FCC Trnava, s.r.o. - FCC Group

www.fcc-group.eu/slovensko/prevadzky/fcc-trnava

Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. je spoločný podnik FCC Environment CEE GmbH a mesta Trnava (joint-venture). Spoločnosť poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre mesto Trnava a priľahlé mestá a obce, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a živnostníkov.

JOMA Slovakia, spol. s r.o.

jomaslovakia.sk

Samozrejmosťou je recyklácia stavebných odpadov a redukcia ich tvorby. 5. Sieť spoľahlivých partnerov ... Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 10362/T IBAN: SK02 0200 0000 0043 2357 9553 Centrála. JOMA Slovakia, spol. s r.o. ...

Preprava sypkých a stavebných materiálov - Trnava

www.azet.sk/katalog/preprava-sypkych-a-stavebnyc …

Jozef Šušel - pracovná plošina.sk. Pridať hodnotenie. Prenájom vysokozdvižnej mobilnej pracovnej plošiny - veľkoplošné kosenie, preprava stavebného materiálu a sypkých materiálov, preriezka a výrez stromov, montáže, umiestňovanie reklamnej propagácie. www.pracovnaplosina.sk 226 , 919 32 Opoj Kontakty.

Odpadové hospodárstvo | Trnava

www.trnava.sk/sk/clanok/odpadove-hospodarstvo

Sídla všetkých prevádzok, informácie o prevádzkovej dobe a druhy zbieraných odpadov. Prevádzkovaním zariadení na zhodnocovanie odpadov Mesto Trnava smeruje odpadové hospodárstvo k odkloneniu od skládkovania odpadov a k zvýšeniu podielu ich zhodnocovania, čím zabezpečuje plnenie cieľov odpadového hospodárstva.

Recyklácia v stavebníctve z pohľadu energetických úspor - ResearchGate

www.researchgate.net/profile/Nadezda-Stevulova/p …

Recyklácia stavebných odpadov sa začala rozvíjať u nás začiatkom tohoto desaťročia. V súčasnosti funguje viacero liniek na spracovanie odpadov zo stavebníctva. Typické technologické

Recyklácia stavebných materiálov: Ako ovplyvní ... - ASB.sk

www.asb.sk/zelena-obnova/recyklacia-stavebnych-m …

Kým európsky priemer je recyklácia 82,2 % stavebných odpadov, na Slovensku sa recykluje len niečo vyše polovice (50,4 %). Zmeniť to má novela zákona o odpadoch, ktorú parlament schválil v polovici júna a ktorá nadobudla účinnosť 30. júna 2022. Schválená novela zákona o odpadoch je kľúčovou súčasťou reformy nakladania ...

Príloha č. 3: Zoznam zámerov na vybudovanie nových zariadení na ...

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_spr …

91702 Trnava Trnava rozšírenie zberu odpadov o nebezpené odpady Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu 2017 TT MZÖ-3 – SEZAKO Trnava, s. r. o., mobilné zariadenie na zhodnocovanie nebezpených odpadov SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Trnava Cieľom predmetného mobilného

Čo má priniesť reforma nakladania so stavebným odpadom

www.odpady-portal.sk/Dokument/106635/co-ma-prini …

Recyklácia 70 % stavebných odpadov a iné povinnosti. Pôvodca odpadu, ktorý realizuje stavbu nad 300 m 2 zastavanej plochy, bude povinný zhodnotiť, recyklovať alebo opätovne použiť najmenej 70 % hmotnosti stavebného odpadu alebo odpadu z demolácie (ďalej spolu ako „stavebné odpady“). Predmetné platí pre odpady v skupine ...

Enviroregister.sk | Zber a recyklácia stavebného odpadu

www.enviroregister.sk/zber-a-recyklacia-stavebny …

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta Prešov, prevádzkovanie zberných dvorov. www.tsmp.sk. BIDELNICA s.r.o., Budín 1121, 951 35 Veľké Zálužie. Recyklácia stavebných a demolačných odpadov a predaj stavebného recyklátu, zemné a demolačné práce, prevádzka skládky stavebného odpadu.

Recyklácia stavebného odpadu - PEMAX PLUS

www.pemaxplus.sk/recyklacia-stavebneho-odpadu

Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. ponúka od roku 2006 pre svojich klientov komplexné služby v oblasti recyklácie stavebného odpadu. Už v roku 2007 sme otvorili prvé recyklačné stredisko stavebného odpadu v Banskej Bystrici a investovali nemalé finančné prostriedky do nákupu stavebných mechanizmov a technologickej linky na zhodnocovanie stavebných odpadov.

Odvoz odpadu Trnava (11 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/odvoz-odpadu/trnava

Likvidácia stavebných odpadov. Doprava sypkých materiálov, predaj štrku a piesku. ... piesku, kameňa, zemné a výkopové práce, pozemkové úpravy, kontajnery. Trnava a okolie. www.rojan.sk Hlboká 3 , 919 43 ... a zeminy na celom území SR. Riešenie veľkoobjemového uloženia odpadu, realizácia v oblasti výkopov a prepravy ...

Likvidácia stavebných odpadov │ BEMAT

bemat-stavebnyodpad.sk

Likvidácia, recyklácia a zhodnocovanie stavebných odpadov BEMAT spol. s r.o. Sme spoločnosť s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami v oblasti likvidácie, recyklácie a zhodnocovania stavebných odpadov. +421 915 930 683. Informujte sa o nás. ... 917 01 Trnava.

ERPOS, spol. s r.o. - BETON SERVER - BETÓN, VŠETKO Z BETÓNU A VŠETKO ...

betonserver.sk/erpos

Recyklácia stavebných odpadov na našej skládke, alebo priamo u zákazníka; Výroba a predaj recyklátov; Veľkoobchod so stavebným materiálom; ... Naším garantom výroby je firma BetónRacio s.r.o. Trnava, ktorá nám navrhla a odskúšala receptúry pre betóny triedy C 8/10 až C 30/37.

Recyklačné zariadenia na spracovanie stavebného odpadu

www.asb.sk/stavebnictvo/stavebna-technika/recykl …

Sem zaraďujeme aj recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií stavieb. Do zoznamu môžeme pripočítať aj lokalizáciu vzniku odpadov a umiestnenie recyklačnej linky. Na základe toho sa recyklácia stavebných odpadov dá rozdeliť na recykláciu in site a recykláciu off site.

recyklácia stavebného odpadu | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Znacka/1252/recykl%C3%A1cia …

Články označené značkou : recyklácia stavebného odpadu. Chcú spracovať malý objem odpadu, potrebujú veľkú EIA. Mobilné zariadenia narážajú na prax úradov. Postup, ktorý uplatňujú povoľovacie orgány, nie je daný zákonom, upozorňuje odborník. Jednotná metodika neexistuje, priznáva ministerstvo.

GEOBAU - recyklácia stavebných odpadov a realizácia infraštruktúry

www.geobau.sk/referencie.html

- Aktívne sme sa podieľali na výstavbe 3. pruhu diaľnice D1 Bratislava – Trnava v oblasti odpadového hospodárstva (uskladnenie odpadov) - Likvidácia odpadov po rekonštrukcii spoločnosťou Eiffage v projekte odkanalizovanie a čistiareň odpadových vôd, projekt Slovenska z Eurofondov - Rekultivácia skládky v obci Veľká Mača

Skládky stavebných odpadov a recyklácia - erpos.sk

www.erpos.sk/skladka-stavebneho-odpadu-a-recykla …

Recyklácia stavebných odpadov. Recyklácia in situ, je recyklácia v mieste konania demolačných prác. Pri tomto spôsobe recyklovania sa používajú mobilné recyklačné linky. Flexibilita týchto liniek umožňuje spracovať efektívne na mieste aj relatívne malé množstvo odpadu. Recyklácia off situ je proces recyklovania v ...

Recyklácia stavebného odpadu - ROLTA, s. r. o.

www.rolta.sk/recyklacia-stavebneho-odpadu

Recyklácia stavebného odpadu. Recyklácia stavebného odpadu je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia, a to nielen na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Vychádzajúc z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá ukladá povinnosť pôvodcom stavebných odpadov ich recyklovať (a nie ukladať na skládky odpadov), naša spoločnosť ...

Zber a recyklácia stavebných odpadov - Enviroregister.sk

www.enviroregister.sk/zber-a-recyklacia-stavebny …

Recyklácia stavebných a demolačných odpadov a predaj stavebného recyklátu, zemné a demolačné práce, prevádzka skládky stavebného odpadu. www.bidelnica.com. Freibus SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany. Zber, triedenie, preprava a zhromažďovanie stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov.

Recyklácia stavebných odpadov | Invest Servis

investservis.sk/recyklacia-stavebnych-odpadov

Recyklácia odpadov je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia nie len na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Vychádzajúc z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá ukladá povinnosť pôvodcom stavebných odpadov tieto recyklovať (a nie ukladať na skládky odpadov), naša spoločnosť vytvára podmienky na materiálové zhodnocovanie ...

Stavebný odpad – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Stavebn%C3%BD_odpad

Stavebný odpad. Stavebné odpady a odpady z demolácie sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, udržiavacích prác, alebo úprave (rekonštrukcii) a odstraňovaní (demolácii) stavieb. [1] Tieto materiály sú zvyčajne ťažké materiály používané vo veľkých objemoch ako je ...

JOMA Skalica s.r.o. - Recyklácia stavebnej sute

jomaskalica.sk

Recyklácia stavebných odpadov je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia nie len na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom i značný ekonomický efekt, nakoľko stavebná suť vznikajúca v rámci búracích a demolačných prác je až 90% spôtne ...

Recyklácia v stavebníctve z pohľadu energetických úspor

www.academia.edu/69627019/Recykl%C3%A1cia_v_stav …

Sustainable urban development in the Slovak Republic - results of project, proposing a set of indicators and their application in order to evaluate SD of 6 Slovakian model cities. Sustainable urban development - basics of methodology and evaluation. 6 model cities in Slovakia (Dubnica n. Váhom, Prievidza, Levice, Trnava, Piešťany, Zvolen).