Spracovanie bioodpadov • okr. Trnava a okolie

MOJE ODPADKY

MOJE ODPADKY

Jsme kolektiv mladých lidí, kterým není lhostejné to, co po nich zůstane. Již několik let úspěšně pomáháme obcím a městům poprat se s odpadovým hospodářstvím, motivovat občany k větší ekologické uvědomělosti a snížit produkci netříděného odpadu na …

86 kmČeská republika Uherčice 339
EKOR, s.r.o.

EKOR, s.r.o.

Zajišťujeme svoz a odstraňování veškerých odpadů, provozujeme skládku odpadů, dotřiďovací linku plastů a papíru, sběrné dvory a kompostárnu. Nabízíme nákladní přepravu kontejnery do 18 m³ a nosností 7 t, zemní práce, strojní očistu a zimní údržbu komunikací, …

SETRA, spol. s r.o. – stavební, dopravní a obchodní společnost.

Provádíme zemní práce, demolice objektů, recyklaci stavebních sutí a likvidaci organických odpadů (kalů z ČOV). Provozujeme nákladní autodopravu. V současné době orientuje firma svoje cíle zejména do oblasti odpadového hospodářství.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:30)

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

Vermikompostování

Vermikompostování

Likvidace biologických odpadů pomocí kalifornských žížal. Prodej a poradenství. Kalifornské žížaly jsou určeny jak pro domácí využití tak pro firmy a obce.

ECONIA s.r.o

Naša spoločnosť sa zameriava na poskytovanie služieb rôznym gastro zariadeniam a firmám. Svoje služby rozdeľujme do troch kategórií nakladanie s odpadmi, zásobovanie a kompletný hygienický servis.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:30)

BIOKOMP s.r.o.

BIOKOMP s.r.o.

Provozujeme sběrný dvůr, kompostárnu a zařízení pro recyklaci stavebních sutí. Můžete u nás zakoupit naše vlastní výrobky jako: Buchlovský substrát a kompost, betonový a cihelný recyklát nebo tříděnou zeminu.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Trnava - Kompostáreň bude slúžiť na spracovanie ... - Facebook

www.facebook.com/permalink.php

Kompostáreň bude slúžiť na spracovanie bioodpadu, ktorý bude k dispozícii zadarmo od leta 2021 ... Región Trnava. Public & Government Service. Marek Polonec - SPOLU pre Trnavu. Political Candidate ...

Slovensko má priveľké kapacity na bioodpad, v budúcnosti budú primalé

euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/news/slove …

Jeden zo sektorov, ktorý môže priniesť najväčšiu hodnotu pre ľudí je práve manažment odpadov a zvlášť bioodpadov. Veľká časť bioodpadu pochádza z kuchýň a reštaurácií. Kapacity bude treba zvýšiť. Ministerskí analytici vypočítali, že Slovensko má kapacity na spracovanie bioodpadov v objeme 915 tisíc ton.

Blistre z liekov - patria na skládku? - Mladí reportéri pre ...

mladireporteri.sk/clanok/blistre-z-liekov-patria …

Spracovanie bioodpadov v našom meste. Odpad vzduch nepotrebuje. ... Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., ktorá zabezpečuje nakladanie s odpadom, sa od marca do uzávierky nevyjadrila. Keďže sa v Trnave spaľovňa odpadu nenachádza, dá sa predpokladať, že blistre putujú na skládku.

ENVIROPOL – Nákup a spracovanie elektroodpadu

www.enviropol.sk

Naša linka na priemyselné spracovanie elektroodpadu je technologicky najvyspelejšou v strednej a vo východnej Európe s ročnou kapacitou vyše 25 tisíc ton. Neustále pracujeme na zefektívnení procesu recyklácie s ohľadom na životné prostredie. ENVIROPOL je solídny partner, ktorý je držiteľom príslušnej certifikácie.

Spracovanie bioodpadov » ALL SERVICE

allservice.sk/spracovanie-bioodpadov

Spoločnosť ALL SERVICE, s.r.o. sa zaoberá spracovaním biologicky rozložiteľného (zeleného) odpadu. Tieto. činnosti vykonávame v súlade so znením a ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, v znení ďalších zákonov a vládnych nariadení. Ponúkame možnosť zhodnocovania biologického odpadu na našej prevádzke ...

JOSEPHINE - Technológia na spracovanie bioodpadov - traktor

josephine.proebiz.com/sk/tender/5386/summary

Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projekt spolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Brehy: 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Drvič BIO odpadu (1 ks);

Spracovanie kovov a ich úprava v Trnave (38 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/upravy-a-spracovanie-kovov/t …

BESYN, spol. s r.o. Pridať hodnotenie. Povrchová úprava výrobkov z kovu práškovými náterovými látkami, aplikácia práškových a mokrých náterov, odvoskovanie tlakovoliatych hliníkových odliatkov, predúpravu hliníka, ECLPS 4600-titán. www.besyn.sk Trnavská 39 , 91943 Cífer Kontakty.

ALL SERVICE » Správa budov, spracovanie bioodpadov, zber kuchynského a ...

allservice.sk

Spracovanie bioodpadov; Kompostáreň – otváracie hodiny; Cenník; Naši klienti; Kontakt; Údržba a správa budov Upratovacie práce – jednorázové – (odstraňovanie havárií) – pravidelné – (údržba na základe dohodnutého harmonogramu)

Moje smeti – elektronická evidencia výsypov smetných nádob - Trnava

www.trnava.sk/sk/aktualita/moje-smeti-elektronic …

Už od novembra 2021 bude služba spustená v Trnave, v lokalitách: Špiglsál, Tulipán, Modranka, Kopánka, Vozovka, Vajslova a Centrum.. FCC Trnava, s.r.o. a Mesto Trnava predstavuje novú on-line službu automatického sledovania výsypu odpadových nádob „Moje smeti“ pre mestá a obce, ktorá bude zavedená v druhej polovici roku 2021 v spolupráci so spoločnosťou SENSONEO v ...

Spracovanie kovov a ich úprava v Trnave (38 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/upravy-a-spracovanie-kovov/2 …

Výroba, spracovanie a použitie plastových profilov, povrchová úprava kovov, výroba jednoduchých výrobkov z kovov, ocele a plastov. Vnútroštátna nákladná cestná doprava, zasielateľstvo. Marka Čulena 32 , 919 43 Cífer Kontakty

Spracovateľský podnik Nitra │ EcolTrade

ecoltrade.sk

Váš BIO odpad- Nitra. Spoločnosť ecol Trade bola založená v roku 2009 v Nitre. Od februára 2021 disponuje ecol Trade vlastným spracovateľským podnikom, v ktorom realizujeme predbežné spracovanie BIO odpadu. Pre našich zákazníkov realizujeme zber, prepravu a skladovanie vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3.

Zariadenie na spracovanie odpadov z elektrických a ... - Trnava

www.trnava.sk/sk/aktualita/zariadenie-na-spracov …

Zariadenie na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení- Trnava. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že od 25.11.2011 do 16.12.2011 Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť v horeuvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií ...

Zariadenie na spracovanie odpadov z elektrických a ... - Trnava

www.trnava.sk/sk/uradny-oznam/zariadenie-na-spra …

“Zariadenie na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení - Trnava” ktorej navrhovateľom je ANEO s.r.o., Špačinská cesta 26, 917 01 Trnava . Do rozsahu hodnotenia možno nahliadnuť v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, Referát ekológie, č. dverí 250, č ...

Spracovanie osobných údajov | Agropodnik a.s. Trnava

www.agptt.sk/spracovanie_osobnych_udajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava. Spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava, so sídlom Chovateľská 2, 917 01 Trnava, IČO: 31 420 494, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Odd.: Sa, vložka 119/T (ďalej len „Agropodnik a.s. Trnava” alebo „naša spoločnosť ...

Projektová dokumentácia, odborníci na spracovanie projektovej ...

www.azet.sk/katalog/projektova-dokumentacia/trna …

Pridať hodnotenie. Projektovanie stavieb, poskytovanie architektonických a inžinierskych služieb bytových stavieb, občianskej vybavenosti, administratívy, priemyselných stavieb. Energetická certifikácia budov. www.aving.sk Slovenská ulica 3162/6 , 917 01 Trnava Kontakty. Ing. Peter Maliarik - Projektovanie.

O nás > - MÄSOVÝROBA GAŠPARÍK | Mäso a mäsové lahôdky

masovyroba.sk/o-nas

Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava Slovenská Republika Róbert Gašparík - mäsovýroba, s. r. o. Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava Slovenská Republika tel.: 033 552 24 24 email: kancelaria@gasparikmasovyroba.sk

Spracovanie odpadu – Bratislava.sk

bratislava.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/zivo …

Principiálne je technológia zaradení na energetické spracovanie odpadu OLO rozdelená do štyroch častí: spaľovanie. získavanie energie. čistenie spalín. nakladanie so vzniknutými odpadmi. Teplo získané spálením odpadu sa využíva na výrobu pary. Časť tepla vyrobeného pri spaľovaní odpadu sa využije pre vlastnú spotrebu ...