Záchranárske organizácie • okr. Trnava a okolie

SEIFEROS cz, o.p.s.

SEIFEROS cz, o.p.s.

Záchranná stanice pro dravé ptactvo. Nabízíme výukový program pro základní školy a letové ukázky dravců pro veřejnost. K dnešnímu dni jsme již uskutečnili v celé Česká republice tisíce přednášek spojených s letovou produkcí dravých ptáků, převážně pro …

Dobrovolná záchranná služba České republiky,z.s.

Připravujeme lidi v našem okolí na mimořádné situace, se kterými se můžete setkat doma i v zahraničí. Pořádáme zážitkové kurzy, cvičení a závody. Podporujeme složky Integrovaného záchranného systému. Máme k dispozici plně vybavený a vycvičený tým, který je …

Sbor dobrovolných hasičů Rudimov

Sdružení mladých hasičů obce Rudimov pod hlavičkou SDH Rudimov.

Sbor dobrovolných hasičů Oldřichovice

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Používáme automobilovou stříkačku, speciální pracovní oděvy, reflexní bundy, přilby a zásahovou obuv. Do našeho …

Humanitárne a charitatívne združenia, NO — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia …

Červený kríž Cirkevné organizácie Fondy. Náboženské združenia, NO Zahraničné a medzinárodné inštitúcie. Vyber Lokalitu, Zoradenie a Kategóriu. ... Trnava Hlavná 43, 91701 Trnava. Poskytovanie charitatívnych, sociálnych a ošetrovateľských služieb ľuďom v núdzi.

Trnava – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Trnava

Trnava, chrám sv. Mikuláše od severu Stará univerzitní kolej a současná katedrála Trnava, Nová synagoga. Trnava (maďarsky Nagyszombat, německy Tyrnau, latinsky Tyrnavia) je krajské a okresní město v Trnavském kraji na západním Slovensku, 44 km severovýchodně od Bratislavy, v centru Trnavské pahorkatiny na řece Trnávce, ve výšce 146 m n. m. Trnava je důležité ...

Kurz prvej pomoci | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

155.sk/kurz-prvej-pomoci

Akreditované výučbové miesta kurzu prvej pomoci: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Trnavská cesta 8/A, 821 05 Bratislava. Obvodný úrad v Trnave, Kollárova 8, 917 01 Trnava, Obvodný úrad v Prešove, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, Autoškola RUSTICA, Prešov, Obvodný úrad v Banskej Bystrici, Nám.

Riaditeľkou Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský ... - TTSK

trnava-vuc.sk/riaditelkou-krajskej-organizacie-c …

Riaditeľkou Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj sa stala Agáta Mikulová. Publikované: 26.02.2021 | Naposledy aktualizované 22.02.2022. Valné zhromaždenie Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj dňa 26. februára 2021 zvolilo do funkcie výkonnej riaditeľky Agátu Mikulovú. Jej úlohou bude nasmerovať ...

A-Z Združenia, neziskové organizácie - Trnava — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia …

Všetky firmy z oblasti A-Z Združenia, neziskové organizácie v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

Revízne služby - Trnavský kraj — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Priemysel-polnohospodarstv …

Sýkora Ivan, Ing., Trnava Študentská 4, 91701 Trnava. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov. Revízie elektrických zariadení.

Mesto Trnava - Organizácie -data.gov.sk

data.gov.sk/sk/organization/e290b33f-8e4c-4820-b …

Organizácie. Aplikácie. Nástroje. Služby. Návrh na zverejnenie údajov na Portáli otvorených dát. Podnet na úpravu údajov zverejnených na Portáli otvorených dát. Žiadosť o registráciu aplikácie na Portáli otvorených dát.

Vývoj dobrovoľnej záchranárskej kynológie na Slovensku

www.cces.sk/aktuality/vyvoj-dobrovolnej-zachrana …

Vznik prvého väčšieho záchranárskeho zväzku nás vráti až do roku 1980, keď v Bánove pri Tisovci vznikla Asociácia cvičiteľov záchranárskych psov (ACZP). Cieľom ACZP bolo začleniť všetky vtedajšie výcvikové strediská zamerané na záchranársku kynológiu pod svoje krídla, čo sa jej i podarilo. V ACZP sa registrovali záchranárske brigády z Bratislavy, Jablonice ...

Tlakové a plynové zariadenia - revízie - Trnavský kraj - Zoznam

www.zoznam.sk/katalog/Priemysel-polnohospodarstv …

Všetky firmy z oblasti Tlakové a plynové zariadenia - revízie v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

VÝROČNÁ SPRÁVA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE KIRA n.o. za rok 2019 - TTSK

trnava-vuc.sk/wp-content/uploads/2022/06/05-vyro …

Prvých členov správnej rady, dozornej rady, ako aj riaditeľa organizácie menoval do ich funkcií zakladateľ - Trnavský samosprávny kraj. V priebehu roku 2019 nedošlo v rámci neziskovej organizácie k zmenám v rámci uvedených orgánov. 4. Organizačná štruktúra a prehľad aktivít organizácie v roku 2019

Stredisko sociálnej starostlivosti | Trnava

www.trnava.sk/sk/clanok/stredisko-socialnej-star …

Na činnosti organizácie sa v roku 2009 podieľalo 220 zamestnancov. SSS riadi a v jej mene koná riaditeľ, ktorý je štatutárnym orgánom. Majetok zverený mestom Trnava do správy SSS SSS spravuje, užíva, opravuje, modernizuje majetok mesta Trnava zverený SSS do správy, ktorý je vymedzený v Zriaďovacej listine SSS nasledovne : 1.

Župa rozdelí medzi obce a organizácie 600 tisíc eur - SME | MY Trnava

mytrnava.sme.sk/c/22814219/zupa-rozdeli-medzi-ob …

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvoril dve dotačné výzvy, v rámci ktorých rozdelí spolu 600.000 eur. ... Pre organizácie je vyčlenených 450 tisíc eur a na podporu aktivít obcí 150 tisíc eur. Spolufinancovanie organizácií je stanovené na 10 percent a v prípade obcí na 25 percent. O pridelení dotácií úspešným ...

SPRÁVA REGISTRATÚRY ORGANIZÁCIE - skolenia.sk

www.skolenia.sk/kurzy/105122/sprava-registratury …

SPRÁVA REGISTRATÚRY ORGANIZÁCIE - ODBORNÝ ARCHIVÁR, garantujeme Vám kvalitný komplexný akreditovaný kurz Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava Popis kurzu. Absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu ovláda predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a ...

VÝROČNÁ SPRÁVA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE KIRA n.o. za rok 2020

trnava-vuc.sk/wp-content/uploads/2022/06/06-vyro …

Rozpočet organizácie.....19 8. Prílohy .....21 . 4 1. Úvod Nezisková organizácia KIRA (Krajská inovačná rozvojová agentúra), so sídlom ... na základe rozhodnutia Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OVVS1-2019/005633 podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách

Zmena organizácie dopravy v mestskej - trnava.sk

www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/our …

Zmena organizácie dopravy v mestskej časti Tulipán v Trnave (2017) Dopravná štúdia Mikrosimulácia Objednávateľ: Mesto Trnava Trhová 3 917 71 Trnava Spracovateľ HBH Projekt, spol. s r.o. organizačná zložka Slovensko Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava február 2018

Základná škola Narnia, Mozartova 10, Trnava hospodárenie organizácie a ...

finstat.sk/53200250

Firmy a organizácie. Firmy s finančnými údajmi; Všetky firmy a organizácie; Rozpočtové a príspevkové org. Neziskové organizácie; Živnostníci a SZČO; Osoby. ... Sídlo Základná škola Narnia, Mozartova 10, Trnava Mozartova 10 91708 Trnava; Dátum vzniku utorok, 1. septembra 2020; Právna forma Nezisková organizácia;

Inšpektorát práce Trnava hospodárenie organizácie a finančné údaje v ...

www.finstat.sk/35627361

Inšpektorát práce Trnava, Trnava v roku 2021 znížila náklady o 10 % na 2,423 mil. € a výnosy jej klesli o 10 % na 2,395 mil. €. IČO 35627361. DIČ 2021136194. IČ DPH SK2021136194, registrácia od 31.3.2011. Sídlo Inšpektorát práce Trnava. Jána Bottu 4 91701 Trnava. Dátum vzniku utorok, 1. októbra 1996.

VÝROČNÁ SPRÁVA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE KIRA n.o. za rok 2021

trnava-vuc.sk/wp-content/uploads/2022/09/vyrocna …

18.02.2019 na základe rozhodnutia Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OVVS1-2019/005633 podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. ... Riaditeľ organizácie je jej štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Prvým riaditeľom neziskovej organizácie bol Ing.

Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava

www.finstat.sk/31875394

Podobné organizácie . Organizácie v kraji: Trnavský ... Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava, Trnava v roku 2022 zvýšila náklady o 9 % na 2,909 mil. € a výnosy jej narástli o 10 % na 2,922 mil. €. IČO 31875394; DI ...

Leopoldovské zastupiteľstvo rozdelilo dotácie: Ktoré organizácie ich ...

trnava.dnes24.sk/okres/hlohovec/leopoldovske-zas …

Pre organizácie, ktoré majú IČO boli vyčlenené finančné prostriedky: 01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov 1.000,– Eur. 02. Mestský stolno-tenisový klub 3.000,– Eur. 03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 150,– Eur. 04. Leopoldovský tenisový klub LTC 900,– Eur. 05. Nohejbalový klub Leopoldov 700,– Eur. 06.