Súdy

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Okresný súd Trnava · Otvorené Súdy

Okresný súd Trnava Hlavná 49, 918 70 Trnava. Okresný súd Trnava. Na súde pracuje 44 sudcov. Pre súd evidujeme 84 384 pojednávaní a 102 257 rozhodnutí. Celkovo 8. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov. Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 172 538€.

otvorenesudy.sk/courts/58

Krajský súd Trnava · Otvorené Súdy

Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava. Krajský súd Trnava. Na súde pracuje 69 sudcov. Pre súd evidujeme 25 446 pojednávaní a 34 719 rozhodnutí. Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov. Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446 ...

otvorenesudy.sk/courts/8

Okresný súd Trnava (Hlavná) - Otvaracie-hodiny.sk

Okresný súd Hlavná 49 917 83 Trnava. Ďalšie informácie. Telefón: +421 33 882 12 00 - informačné centrum +421 33 882 11 80 - podateľňa +421 33 882 15 04 - obchodný register: E-mail: monika.pekarovicova@justice.sk; zuzana.branisovicova@justice.sk: E-mail 2: podatelnaOSTT@justice.sk:

www.otvaracie-hodiny.sk/product/okresny-sud-trnava-hlavna-8824/

RÚ | Vyhľadávanie súdu - Ministerstvo spravodlivosti SR

Súdy príslušné na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie. Okresné súdy. Mestský súd Bratislava I. Mestský súd Bratislava III. Okresný súd Trnava. Okresný súd Trenčín. Okresný súd Nitra. Okresný súd Žilina. Okresný súd Banská Bystrica.

ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchSud.xhtml

Krajský súd Trnava (Vajanského) - Otvaracie-hodiny.sk

Krajský súd Vajanského 2/A 918 01 Trnava. Ďalšie informácie. Telefón: +421 33 882 02 00 - informačné centrum +421 33 882 01 80 - podateľňa: E-mail: podatelnaKSTT@justice.sk: Web: www.obcan.justice.sk: Informácie o aktuálnosti údajov. Posledná zmena otváracích hodín: 08.11.2021:

www.otvaracie-hodiny.sk/product/krajsky-sud-trnava-vajanskeho-8771/

KRAJSKÝ SÚD Trnava - Kontakt, mail, telefón, adresa, stránkové dni

KRAJSKÝ SÚD Trnava Trnavský kraj - Trnava . Krajský Súd - Trnava . Adresa: Vajanského 2, 918 70 Trnava . Spojenie: Telefón: +421 33 5511 057 Fax: +421 33 5512 662 . E-mail podateľňa: podatelnaKSTT@justice.sk . E-mail sekretariát: SEKRETARIAT_ks_tt@justice.sk. Úradné hodiny:

mobile.okresnysud.urad-online.sk/krajsky-sud/trnava.php

Trestné pojednávania - Ministerstvo spravodlivosti SR

Súd Spisová značka. Forma úkonu. Obžalovaný. Zoradiť podľa. Počet záznamov na stranu. Hľadať . Zobrazuje sa 1 – 5 výsledkov zo 5142. Predmet: Prečin podľa § 289 odsek 1 Trestného zákona. Dátum pojednávania: 06.06.2023 07:30 Súd: Okresný súd Námestovo Miestnosť: NO_PM1. Spisová značka: 0T/3/2022, Obžalovaní ...

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/pojednavania/trestne-pojednavania/

Úrady a inštitúcie | Trnava

Colný úrad Trnava www.colnasprava.sk Ľudová 10, Trnava, 917 01 Tel.: 033/5562 601- 602 ... Krajský súd v Trnave www.justice.gov.sk Vajanského 2/A, Trnava, 918 70 Tel.: 033/5511 057-060 Fax: 033/5512 662 Zobraz na mape. Matričný úrad Trnava www.trnava.sk Trhová 3, Trnava, 917 71

www.trnava.sk/sk/clanok/urady-a-institucie

Súdy - Ministerstvo spravodlivosti SR

Súdnu moc v Slovenskej republike vykonávajú všeobecné súdy, súdy správneho súdnictva a Ústavný súd Slovenskej republiky. Všeobecné súdy konajú a rozhodujú v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestnoprávnych veciach. Súdy správneho súdnictva konajú a rozhodujú aj o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam alebo ...

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/

Krajský súd v Trnave, Trnava | Zoznam.sk

Krajský súd v Trnave. Druhostupňový súd v Trnavskom kraji. Adresa: Vajanského 2/A, 91870 Trnava

www.zoznam.sk/firma/2573102/Krajsky-sud-v-Trnave-Trnava

Oznamy o zmenách - rok 2021 - Ministerstvo spravodlivosti SR

Ladislava Révesa, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave od 1. septembra 2021 (uznesením č. 163 z 19. augusta 2021), JUDr. Mariána Mačuru, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku od 1. septembra 2021 (uznesením č. 164 z 19. augusta 2021),

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudcovia/oznamy-o-zmenach-rok-2021/

Oznamy o zmenách – rok 2022 - Ministerstvo spravodlivosti SR

Natáliu Slivenskú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trnava, ... Michala Eliaša, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 57 z 28. apríla 2022), JUDr. Stanislavu Noskovú, sudkyňu Okresného súdu Rimavská Sobota, na výkon funkcie ...

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudcovia/oznamy-o-zmenach-rok-2022/

Zoznam pojednávaní - Ministerstvo spravodlivostiSR

Dátum pojednávania:!!!Spisová značka:Forma úkonu: Všetky formy úkonu Pojednávanie Pojednávanie bez rozhodnutia Pojednávanie a rozhodnutie Rozhodnutie bez pojednávania Verejné vyhlásenie rozsudku Hlavné pojednávanie Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia Hlavné pojednávanie s rozhodnutím Verejné zasadnutie Verejné zasadnutie ...

www.justice.gov.sk/Stranky/Pojednavania/PojednavanieZoznam.aspx

Pojednávania · Otvorené Súdy

9C/126/2007. 6607210675. Súd – Okresný súd Lučenec. Sudca – JUDr. Eva Triznová. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.509,00 Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa pondelok 12. september 2107 o 7:45. Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba. 9C/70/2007.

otvorenesudy.sk/hearings

Krajský súd Trnava - NS-SR/Judikáty.info

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Tdo/8/2016 Identifikačné číslo spisu: 2509011024 Dátum vydania rozhodnutia: 22.02.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2509011024.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr.

www.judikaty.info/najvyssi-sud-sr-jaspi/krajsky-sud-trnava/

Registrový súd – Wikipédia

Registrový súd je na Slovensku okresný súd, ktorý je príslušný viesť obchodný register . Podľa § 279 Civilného mimosporového poriadku (zákon č. 161/2015 Z. z.) obchodný register vedie okresný súd v sídle kraja: Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie Mestský súd Bratislava III. Obchodný register ...

sk.wikipedia.org/wiki/Registrov%C3%BD_s%C3%BAd

Informácia k prísediacim pre Okresný súd Trnava | Trnava

Informácia k prísediacim pre Okresný súd Trnava. Mestu Trnava bola doručená z Okresného súdu Trnava požiadavka na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava. Prísediacich navrhuje v zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov primátor mesta. Prísediacich volí mestské ...

www.trnava.sk/sk/uradny-oznam/informacia-k-prisediacim-pre-okresny-sud-trnava

JUDr. Martina Valentová · Otvorené Súdy

JUDr. Martina Valentová Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 22 pojednávaní a 1 rozhodnutie.; Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 133 pojednávaní a 635 rozhodnutí.; Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 523 pojednávaní a 437 rozhodnutí.

otvorenesudy.sk/judges/1382

RÚ | Vyhľadávanie konania - Ministerstvo spravodlivosti SR

Okresný súd Banská Bystrica (1559) Okresný súd Nitra (1006) Okresný súd Prešov (1560) Okresný súd Trenčín (994) Okresný súd Trnava (1238) Okresný súd Žilina (1122) Konania začaté pred 1.1.2006, vedené na krajských súdoch: Konania podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml

Sudcovia | Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Od roku 1994 pôsobila na Krajskom súde v Bratislave a od roku 1997 na Krajskom súde v Trnave na úseku správneho súdnictva a súčasne na občianskoprávnom úseku. V roku 2006 prešla na stáž na Najvyšší súd Slovenskej republiky, pričom od roku 2007 na ňom pôsobila ako sudkyňa, v rokoch 2009 až 2021 ako predsedníčka senátu ...

www.nssud.sk/sk/sud/sudcovia/