Katastrálne úrady • okr. Trnava a okolie

Ing. Jiří Fiedler

Ing. Jiří Fiedler

Tvorba základních účelových map, mapových podkladů pro projektování staveb a geodetické zaměřování tras inženýrských sítí. Určování souřadnic metodou GPS. Inženýrská geodézie. Geodetické zaměření staveb a vypracování stavební dokumentace. Tvorba …

Katastrální pracoviště Jeseník

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí, možnost nahlížení do katastru a pořizování pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty.

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů. Vykonáváme působnost ve věci vlastnických vztahů k půdě a zemědělskému majetku, převodu zemědělských a lesních …

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava / Kataster

www.minv.sk

Klientske centrum Trnava Kataster Vajanského 615/2, ... spravuje katastrálny operát podľa § 8 katastrálneho zákona a štátnu dokumentáciu podľa § 11 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/1995 Z. z.), ... (ďalej len „úrad geodézie“) pri riadení ...

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava / Kataster

www.minv.sk

Klientske centrum Trnava Kataster Vajanského 615/2, 917 01 Trnava vedúci / riaditeľ odboru Ing. Monika Švecová telefón: 033/2819001, 033/2819269, 033/2819274 fax: 033/5936340 e-mail: Pošli správu. ÚRADNÉ HODINY: Pondelok: 08:00 - 15:00 Utorok: 08:00 - 15:00 Streda: 08:00 - 17:00 Piatok: 08:00 - 14:00. bezplatná infolinka - Call ...

Katastrálny úrad Trnava - Kataster Nehnuteľností .sk

katasternehnutelnosti.sk/12-katastralny-urad-trn …

Katastrálny úrad v Trnava - stránkové hodiny, kontakty, správa katastra. KatasterNehnuteľností.sk Kataster nehnuteľností Slovenskej republiky Menu Preskočiť na obsah. ... Od 1.1.2013 zanikol Katastrálny úrad v Trnave a jeho právomoci prevzala Správa katastra Trnava. Vajanského 2, 917 01 Trnava Tel: 033 281 9001 Fax: 033 5936 340

Okresný úrad Trnava - Katastrálny odbor (Vajanského)

www.otvaracie-hodiny.sk/product/okresny-urad-trn …

Telefón: Katastrálny odbor - vedúca odboru (033 / 281 90 00) Katastrálny odbor - poskytovanie infomácií (033 / 281 90 06) Bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR: 0800 / 222 222

Číslovanie stavieb | Trnava

www.trnava.sk/sk/zivotna-situacia/cislovanie-sta …

Číslovanie stavieb. Ak je stavba spojená pevným základom so zemou, stavebník požiada o určenie súpisného a orientačného čísla po kolaudácii stavby. Rozhodnutie o určení súpisného – orientačného čísla stavebník zanesie na Katastrálny úrad v Trnave, aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľností. Zároveň sa ...

Katastrálny úrad - Trnava - urad-online.sk

katastralny.urad-online.sk/katastralny-urad/trna …

KATASTRÁLNE ÚRADY Trnava, Kontakt, mail, telefón, adresa, stránkové dni

KATASTRÁLNY ÚRAD - infrmácie, ardresy, stránkové dni, telefón

katastralny.urad-online.sk

Katastrálny úrad SR; Vyhľadávanie v katasri; Kontakty, adresy, telónne čísla; Všetky úrady - Reálna pôžička do 2300 ... Trnava; Žilinský kraj. Bytča; Čadca; Dolný Kubín; Kysucké Nové Mesto; Liptovský Mikuláš ...

Okresný úrad Trnava - katastrálny odbor - tlaciva-online.sk

www.tlaciva-online.sk/institucie/kataster/trnava

Okresný úrad Trnava - katastrálny odbor Adresa: Vajanského 2, 917 01 Trnava Email: sktt@skgeodesy.sk. Katastrálne odbory - Trnavský kraj. Okresný úrad Dunajská Streda - Katastrálny odbor ; Okresný úrad Galanta - Katastrálny odbor ; Okresný úrad Piešťany - Katastrálny odbor ;

Katastrálny úrad Trnava - Kataster Nehnuteľností .sk

katasternehnutelnosti.sk/category/katastralny-ur …

Katastrálny úrad Trnava, Kataster nehnuteľností Trnavský kraj. Announcement: Správa katastra Trnava. Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Trnava a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor. Vajanského 2, 917 01 Trnava. Tel.: 033 281 9001, 033 281 9271

Kataster nehnuteľností | ZBGIS - ÚGKK SR

zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster

Mapový klient ZBGIS je webová aplikácia, ktorá slúži na zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov ZBGIS, Katastra nehnuteľností, Referenčných geodetických bodov, Geografického názvoslovia.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ online vyhľadávanie v katastri online

katasternehnutelnosti.vyhladajsi.sk

Kataster nehnuteľností. Kataster nehnuteľností - vyhľadávanie v katastri online. Využite možnosť finančných produktov ako je aj pôžička pre nezamestnaných. V komplikovaných situáciach a krátkodobej strate zamestnania.

Katastrálny úrad Trnava | Podnikam.sk

podnikam.sk/zoznam-urady-institucie/katastralne- …

Pre celý okres Trnava vykonáva agendu v rámci registra a evidencie nehnuteľností a katastrálnych máp v regióne katastrálny úrad v Trnave, ktorý je súčasťou okresného úradu vo forme katastrálneho odboru. Tento úrad rieši najmä agendu v súvislosti s vydávaním neformálnych aj úradných listín z evidencie vlastníctva alebo z katastrálneho operátu, ale umožňuje aj ...

Kataster Portal

kataster-portal.sk

Aplikáciu prevádzkuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Informačná povinnosť v zmysle § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR) Mapa stránok Verzia 6.37.06.11

Katastrálny úrad department of social services - Vajanského 2 Trnava ...

www.yellowpages.net/phone-421-332819001-departme …

Get website, phone, hours, directions for Katastrálny úrad, Vajanského 2 Trnava, +421 332819001. Find other department of social services in Trnava with Yellow Pages Network. translate English. add_circle_outline Add company add_circle_outline ... Katastrálny úrad Company Information. General information. Adresa Vajanského 2, Trnava ...

Katastrálny úrad | Úrady Slovenskej Republiky

www.uradysr.sk/katastralny-urad

KATASTRÁLNY ÚRAD. Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez nutnosti osobnej návštevy. Katastrálny zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Trnava - Katastrálny odbor, Trnava - Nehnuteľnosti.sk

www.nehnutelnosti.sk/katalog/okresny-urad-trnava …

Okresný úrad Trnava - Katastrálny odbor Pripomienky a nápady Ďakujeme za Vašu pomoc pri zlepšovaní služieb Nehnutelnosti.sk. Vaše pripomienky alebo nápady môžu byť anonymné, vážime si však ľudí, ktorí uvedú spätný kontakt a pomôžu nám tak pri skvalitňovaní služieb.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ Slovenskej Rebubliky - SK-ONLINE

www.kataster-nehnutelnosti.sk-online.sk/list-vla …

Kataster nehnuteľností - Kataster nehnuteľnosti je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastera nehnuteľnosti sú aj údaje o právach k nehnuteľnostiam. Kataster nehnuteľnosti tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území Kataster nehnuteľnosti. Kataster nehnuteľnosti slúži ...

Otváracie hodiny Okresný úrad Trnava (Vajanského 2)

otvaracie-hodiny-sk.sk/zariadenie/trnava/institu …

Okresný úrad Trnava. Inštitúcie. Otváracie hodiny. Zobraziť otváracie hodiny. Kontakt Telefón: 033 / 28 19 001 (Katastrálny odbor) 033 / 59 21 3 : Adresa Vajanského 2 91701 Trnava Slovensko *informácie ako otváracie hodiny, kontakt, alebo adresa sa mohli v priebehu času zmeniť. Pokiaľ zistíte zmenu, dajte nám prosím vedieť.

Okresný úrad - katastrálny a živnostenský odbor

www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-sit …

Okresný úrad – katastrálny odbor. Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľnost í [.pdf, 365.1 kB] podávate, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti alebo oprávnenou osobou a došlo k zmene napríklad priezviska, trvalého pobytu a pod. Žiadosť môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky cez ústredný portál. Žiadosť je ...

MESTSKÝ ÚRAD Trnava - Kontakt, mail, telefón, adresa, stránkové dni

mestsky.urad-online.sk/mestsky-urad/trnava.php

Katastrálny úrad; Pridajte si urad-online.sk medzi obľubené položky; Mestské úrady SR; Prehľad miest SR; ... MESTSKÝ ÚRAD - Trnava Trnavský kraj - Trnava. Kontaktné údaje: Trnava. Adresa: Hlavná 1, 917 01 Trnava. Telefón: 033/ 32 36 101 033/ 32 36 111. Fax: 033 / 323 64 00 Mail: