Inšpekcie

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

107 kmČeská republika Brno - Zábrdovice, Cejl 481/13 + pobočky (7)

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 06:30)

Drážní inspekce

Instituce zjišťuje příčiny mimořádných událostí, nehod a vykonává státní dozor na drahách.

Čiko Brno - Miroslav Honzák

Čiko Brno - Miroslav Honzák

Čištění ucpávek kanalizací a odpadů tlakovými vozy a elektromechanicky. Těžení a frézování usazenin z kanalizací tlakovými vozy, rotačními frézami, vidiovými a řetězovými tryskami. Zjišťování (revize) stavu kanalizace, odpadů a domovních přípojek TV ...

OTVORENÉ (nonstop)

Česká inspekce životního prostředí

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Státní energetická inspekce

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Česká školní inspekce

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Kontakt | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Slovenská obchodná inšpekcia - všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu. ... Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 Odbor výkonu dozoru tt@soi.sk tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21. Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín Odbor výkonu dozoru

ŠIC Trnava – Štátna školská inšpekcia - ssi.sk

www.ssi.sk/sic-trnava

917 01 Trnava Tel.: +421 33 321 15 70 E-mail: sictt@ssi.sk. PaedDr. Zlatica HAGEROVÁ Riaditeľka školského inšpekčného centra Tel.: +421 33 321 15 71. Mgr. Ivana KUBÁŇOVÁ Zástupkyňa riaditeľky Tel.: +421 33 321 15 72

Štátna školská inšpekcia – Štátna školská inšpekcia - ssi.sk

www.ssi.sk

Štátna školská inšpekcia Ústredie Staré grunty 52 841 04 Bratislava 4 Kancelária hlavnej školskej inšpektorky tel.: +421 2 321 95 811 hsi@ssi.sk Kontakt pre médiá media@ssi.sk ... Trnava Jána Bottu 4 917 01 Trnava Tel.: +421 33 321 15 70 Email: sictt@ssi.sk PaedDr. Zlatica Hagerová

Slovenská obchodná inšpekcia – Zoznam kontaktov - Pravoeshopov.sk

pravoeshopov.sk/slovenska-obchodna-inspekcia-zoz …

Slovenská obchodná inšpekcia je dvojstupňový kontrolný orgán. Druhostupňovým najvyšším orgánom je Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom. ... Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23 email: tt@soi.sk.

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trnava, Pekárska - kontakt a ...

www.azet.sk/firma/498797/inspektorat-soi-pre-trn …

033 / 321 25 27. 033 / 321 25 23. Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj. Pekárska 23. 917 01 Trnava. Kontrola všeobecných podmienok predaja potravín, kozmetických prostriedkov a tabakových výrobkov na vnútornom trhu.

Slovenská stavebná inšpekcia – Riaditeľstvo inšpekcie

ssiri.sk

Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) je osobitným orgánom štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR ( ďalej MDV SR) hlavný štátny stavebný dohľad. SSI bola zriadená k 1.11.2003 novelou stavebného zákona č. 417/2003 Z.z. ako nástupnícka organizácia Slovenskej inšpekcie ...

AMTEST - SMT, lakovanie, osadzovanie, inšpekcia, spájkovanie, servis

www.amtest-group.sk

917 01 Trnava. Kontakt +421 33 2933 455. amtest.slovakia@amtest-group.com. Amtest Slovakia. Úvod Profil Produkty Centre of Excellence Novinky Kontakt. Kontaktujte nás. formulár.

Kontakt - Trnava - Národný inšpektorát práce

www.ip.gov.sk/kontakt/tt

Inšpektorát práce Trnava Kontaktná adresa J. Bottu č.4 917 01 Trnava Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205 E-maily. Všeobecný email ip.trnava@tt.ip.gov.sk Podateľňa podatelna.tt@ip.gov.sk Médiá dasa.janculova@ip.gov.sk. Telefónne čísla ...

Inšpektorát práce Trnava, Trnava, J. Bottu - kontakt a fakturačné údaje

www.azet.sk/firma/214051/inspektorat-prace-trnava

033 / 552 16 14. ip.trnava@tt.ip.gov.sk. Inšpektorát práce Trnava. J. Bottu 4. 917 01 Trnava. Kontaktovať e-mailom. Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce, tvorba a schvaľovanie pracovných postupov v organizáciách a podrobné šetrenie udalostí.

Iné organizácie | Trnava

www.trnava.sk/sk/clanok/ine-organizacie

Štátna školská inšpekcia Školské inšpekčné centrum Trnava adresa: J. Bottu 4 kontaktná osoba: PaedDr. Viera Kalmárová telefón: 033/551 65 28. Trnavské materské centrum adresa: Okružná 20, 917 01 Trnava telefón: 033/534 10 54 mobil: 0907 790 046 web: www.trnavskemc.sk. Slovenský skauting adresa: Hurbanova 23, Trnava ...

Slovenská Obchodná Inšpekcia - Trnava - Infobel

www.infobel.com/en/slovakia/slovenska_obchodna_i …

In Trnava, Infobel has listed 7,250 registered companies. These companies have an estimated turnover of € 9.342 billions and employ a number of employees estimated at 38,127.The company best placed in Trnava in our national ranking is in position #4 in terms of turnover.

Trnavský kraj | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

www.soi.sk/sk/Pravoplatne-rozhodnutia/Prvostupno …

Slovenská obchodná inšpekcia - všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači.

Národný inšpektorát práce - Orgán štátnej správy v oblasti ...

www.ip.gov.sk

Inšpektorát práce Trnava; ... Inšpekcia práce zaznamenala vlani najmenej závažných pracovných úrazov za posledných 20 rokov V minulom roku orgány inšpekcie práce na Slovensku zaznamenali 31 smrteľných pracovných úrazov a 46 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Ide o najnižšie čísla za posledných ...

KTP Group, s.r.o., Trnava, Hlavná - kontakt a fakturačné údaje

www.azet.sk/firma/204444/ktp-group-s-r-o

033 / 551 69 22. 0905 566 870. trebaticky@ktp.sk. KTP Group, s.r.o. Hlavná 31. 917 01 Trnava. Ďalšie kontakty Kontaktovať e-mailom. Revízie elektrických zariadení a montáž strojov a technológií. Výroba oceľových konštrukcií a potrubných systémov.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Trnave pre Trnavský kraj Číslo ... - SOI

www.soi.sk/files/documents/pravoplatne-rozhodnut …

Pekárska 23, 917 01 Trnava ... Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach

Anonym nahlásil vážny podnet, inšpekcia ho preverila - SME | MY Trnava

mytrnava.sme.sk/c/22634768/anonym-nahlasil-vazny …

Anonym nahlásil vážny podnet, inšpekcia ho preverila. Spoločnosť Želos Trnava bola takmer štyri mesiace pod drobnohľadom zamestnancov Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Dôvodom bol anonym. ... Trnava plánuje do konca roka zaviesť projekt Smart križovatiek 4; 8. Polícia prosí verejnosť o pomoc.

Masívny úhyn rakov a rýb, prípad už prešetruje inšpekcia - SME | MY Trnava

mytrnava.sme.sk/c/22715618/masivny-uhyn-rakov-a- …

TRNAVA. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) prešetruje masívny úhyn rakov, rýb a ďalších vodných živočíchov na vodnom diele Gabčíkovo - Hrušovská zdrž. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná. ... Trnava dostala od Úradu pre verejné obstarávanie vysokú pokutu, už ju zaplatila 6 656; 4.

Inšpekcia: Zamestnávatelia často nevyplácajú ani minimálnu mzdu

mytrnava.sme.sk/c/5819443/inspekcia-zamestnavate …

Inšpekcia práce má prispievať k ochrane zamestnancov a obmedzovať nekorektné formy podnikania. ... TRNAVA. Za obvyklé nedostatky zamestnávateľov v rámci pracovnoprávnych vzťahov označila hlavná trnavská inšpektorka práce Miroslava Valčeková Navrátilová nízke platy. Niekotrí zamestnanci nedostávajú dokonca ani toľko ...

Kontakt | SMSystem.sk

smsystem.sk/kontakt

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka číslo: 27479/T ... Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690 fax č.: 033/5512 656 www.soi.sk

www.soi.sk

www.soi.sk/files/documents/pravoplatne-rozhodnut …

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a §

Úvod | Technická inšpekcia, a.s.

www.tisr.sk/sk/uvod/uvod.html

O nás. Profil Sme akciová spoločnosť, ktorej zakladateľom je štát, pričom v jeho mene koná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Vedenie spoločnosti Vedenie spoločnosti Technická inšpekcia, a. s.; História Máme vyše 20 ročnú históriu. Vznikli sme v roku 1996 ako príspevková organizácia a v roku 2006 sme boli transformovaní na akciovú ...

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí - SOI

www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrh …

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí. Slovenská obchodná inšpekcia NIE JE oprávnená riešiť: Podania a dopyty, týkajúce sa kvality a zdravotnej bezpečnosti potravinárskych, poľnohospodárskych a tabakových výrobkov či nekalých obchodných praktík pri ich predaji. Príslušným orgánom dozoru je Štátna ...

Pracovné ponuky – Štátna školská inšpekcia - ssi.sk

www.ssi.sk/pracovne-ponuky

Služobný úrad Štátna školská inšpekcia, Bratislava. o z n a m u j e, že miesta školských inšpektorov a ostatné štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade sa v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsadzujú výberovým konaním.