Náboženské organizácie • okr. Trnava a okolie

Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o.

Spolok svätého Vojtecha. Vydávanie kníh a Katolíckych novín, predaj náboženských predmetov.

Karma Kagyu Slovensko - Škola tibetského budhizmu

Karma Kagyu Slovensko - Škola tibetského budhizmu

Oficiálna stránka školy tibetského budhizmu Karma Kagyu na Slovensku.

5646 kmBratislava - Staré Mesto

Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa

Pravoslávna cirkevná obec Slovinky je súčasťou Prešovskej pravoslávnej cirkvi EPARCHIE, ktorá je kanonicky súčasťou Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodoníně

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Diecézní charita Brno

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Misijní skupina Křesťanské společenství Hodonín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

55 kmČeská republika Hodonín, Vančurova 3422/9

Římskokatolická farnost Kuželov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Radějov

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.

Římskokatolická farnost Nová Lhota

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Rohatec

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin a duchovních setkání.