Informácie o literatúre

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Informácie o štátnych skúškach | Katedra slovenského jazyka a ...

Román ako epický žáner a jeho podoby v slovenskej literatúre prvej polovice päťdesiatych rokov 20. storočia. Román a jeho literárnoteoretická charakteristika, socialisticko – realistický román a jeho zakladajúce princípy, romány socialistického realizmu v slovenskej literatúre prvej polovice 50. rokov a jeho dobové funkcie.

pdfweb.truni.sk/katedry/ksj/student

Trnava – Wikipedie

Trnava ( maďarsky Nagyszombat, německy Tyrnau, latinsky Tyrnavia) je krajské a okresní město v Trnavském kraji na západním Slovensku, 44 km severovýchodně od Bratislavy, v centru Trnavské pahorkatiny na řece Trnávce, ve výšce 146 m n. m. Trnava je důležité historické a kulturní centrum, je sídlem dvou univerzit a ...

cs.wikipedia.org/wiki/Trnava

Literárna veda – Wikipédia

Literárna veda alebo veda o literatúre je samostatná humanitná alebo umenovedná disciplína, ktorá sa zaoberá umeleckou literatúrou. Vyvinula sa z tradičnej filológie.. Literárna veda poznáva literatúru, čiže literárne objekty a javy. Aby sa určité predmety alebo javy stali literárnymi faktami, musia sa stať najprv súčasťami tzv. literárneho bytia, resp. literárneho ...

sk.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rna_veda

Trnava – Wikipédia

Trnava (lat. Tyrnavia, maď. Nagyszombat, nem. Tyrnau) je krajské mesto na západe Slovenska, sídlo Trnavského samosprávneho kraja a Trnavského okresu.Svojou rozlohou a počtom obyvateľov je siedmym najväčším mestom krajiny.. Keďže Trnava bola jedným z najdôležitejších centier rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku (po roku 1541 bola na isté obdobie sídlom ostrihomského ...

sk.wikipedia.org/wiki/Trnava

Gymnazisti rozumejú literatúre - TTSK

Naša webová stránka používa súbory cookie, aby sme vám mohli poskytnúť najlepšiu možnú používateľskú skúsenosť. Informácie o súboroch cookies sú uložené vo vašom prehliadači a vykonávajú funkcie, ako napríklad rozpoznanie vás pri návrate na našu webovú stránku a pomáhajú nášmu tímu pochopiť, ktoré časti webových stránok považujete za ...

trnava-vuc.sk/gymnazisti-rozumeju-literature/

História mesta Trnavy | Trnava

1211 – prvá písomná zmienka o Trnave. 1238 – uhorský kráľ Belo IV. udelil Trnave privilégia slobodného kráľovského mesta. 1348 – doložená najstaršia pečať Trnavy. 1543 – do Trnavy sa presídlilo ostrihomské arcibiskupstvo a kapitula, mesto sa stalo kultúrnym a náboženským centrom krajiny.

www.trnava.sk/sk/clanok/historia-mesta-trnavy

Romantizmus v slovenskej literatúre – Wikipédia

Romantizmus v slovenskej literatúre. Slovenská romantická literatúra je obsahom i formou národná, spätá s ľudom. Spisovatelia vo svojich dielach uplatňovali estetiku romantizmu. Ich vzorom už nebola antická literatúra, ale ľudová slovesnosť. Z ľudovej slovesnosti prevzali rým (združený a striedavý), prozódiu (sylabický ...

sk.wikipedia.org/wiki/Romantizmus_v_slovenskej_literat%C3%BAre

Pamiatky | Trnava

Pamiatky. Bohatá história mesta zanechala dnešnej generácii duchovné posolstvo a dedičstvo Historické centrum bolo v roku1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Trnava je známa predovšetkým množstvom sakrálnych pamiatok od gotických po barokové, pre ktoré dostala prívlastok Malý Rím. Medzi najhodnotnejšie ...

www.trnava.sk/sk/clanok/pamiatky

Mesto Trnava | Trnava

Mesto Trnava. Jedinečnosť kultúrno-historických pamiatok a predovšetkým bohatstvo cirkevných stavieb sú hlavnými znakmi starobylej Trnavy, jedného z najatraktívnejších miest na Slovensku. Perla medzi slovenskými mestami často označovaná aj ako „malý slovenský Rím“ už po stáročia víta pútnikov i jej návštevníkov ...

www.trnava.sk/sk/clanok/geografia

základné informácie | Trnava

základné informácie. Trnava - jedno z najvýznamnejších miest Slovenska, leží v centre Trnavskej pahorkatiny, v nadmorskej výške 146 m, vo vzdialenosti 45 km od hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy. HH.

www.trnava.sk/sk/clanok/zakladne-informacie

Informácie o štátnych skúškach | Pedagogická fakulta - TRUNI

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Priemyselná 4 P. O. BOX 9 918 43 Trnava +421 33 5939 500 IČO: 318 25 249 IČ DPH: SK2021177202

pdf.truni.sk/katedry/ksj/informacie-o-statnych-skuskach

Štúdium ruského jazyka - Katedra rusistiky - UCM

získaš bohaté poznatky o histórii, kultúre a literatúre Ruska; Vieme, že štúdium nie je len o učení, ... Všetky dôležité informácie o prijímacom konaní nájdeš na: https: ... 917 01 Trnava; email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk; telefón: 033 5565 221; Sociálne siete.

krus.ff.ucm.sk/

Jana Levická Katarína Levická Andrea Bánovčinová - ResearchGate

2 Názov: Včasná intervencia – cesta k inklúzii Autorky: prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. Mgr. Andrea Bánovčinová ...

www.researchgate.net/profile/Andrea-Banovcinova/publication/358148484_Vcasna_intervencia_-cesta_k_inkluzii/links/61f2d0c5c5e3103375c4db51/Vcasna-intervencia-cesta-k-inkluzii.pdf

Jablko – Wikipédia

Jablko v mytológii a literatúre. Podľa kresťanskej tradície Eva v Raji odtrhla jablko a s Adamom ho zjedli. Potom boli za trest vyhnaní z Raja.V knihe Genezis sa však hovorí o ovocí stromu, ktorý leží uprostred Raja a jabloň ani jablko sa tam nespomína. Keďže na Blízkom východe sa jablone nevyskytovali, autor Genezis pravdepodobne nepísal o jablku, ale o inom ovocí.

sk.wikipedia.org/wiki/Jablko

Ladislav Timulak : Trinity Research - Trinity College Dublin

Timuľák, L., Informácie o literatúre, Informačný bulletin pre pracovníkov poradenských zariadení v rezorte kolstva, 2000 Journal Article, 2000 Timu"ák, L., Recenzia na knihu A. Ritomský: Deskripcia dát pomocou SPSS: Sondy do súèasnej rodiny a domácnosti, Psychológia a patopsychológia die a a , 35, 2000, p381-383 Review, 2000

www.tcd.ie/research/profiles/

Odporúčaná literatúra - Ekonomická univerzita v Bratislave

Odporúčaná literatúra na prijímaciu skúšku na štúdium študijných programov 1. stupňa štúdia na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave z predmetov: Všeobecné študijné predpoklady Cudzí jazyk Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Francúzsky jazyk a Španielsky jazyk Odporúčaná literatúra z predmetu „VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY“ MUCHOVÁ, E. a kol.: Základy ...

euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/odporucana-literatura

Eva Fordinálová: Staršia slovenská literatúra (III. Baroková literatúra ...

Eva Fordinálová: Staršia slovenská literatúra(III. Baroková literatúra (1620 — 1780)) - stiahnite si zadarmo toto dielo do vášho počítača. Na tejto stránke nájdete aj odborne vypracované referáty, fotografie, profily a ďalšie informácie o slovenskej literatúre.

zlatyfond.sme.sk/dielo/1953/Fordinalova_Starsia-slovenska-literatura/4

Zlatá priadka – Národné osvetové centrum

Zlatá priadka sa ako celoštátna súťaž uskutočňuje od roku 1971 najprv pod názvom Detská divadelná Trnava (1971 – 1974), potom Detská divadelná Šaľa (1975 – 1995) a od roku 1996 Zlatá priadka – Šaľa. V súťaži sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej umeleckej činnosti detí a žiakov základných a umeleckých ...

www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/

Užitočné informácie o doprave, ovzduší či triedení ... - Trnava

Užitočné informácie o doprave, ovzduší či triedení odpadu v Trnave nájdeme na webe i v mobilnej aplikácii Trnavčania majú k dispozícii permanentne aktualizované správy o počasí, kvalite ovzdušia, úrovni hluku, dopravnej situácii, naplnení veľkokapacitných polopodzemných kontajnerov a o činnosti mestskej samosprávy.

www.trnava.sk/sk/aktualita/uzitocne-informacie-o-doprave-ovzdusi-ci-triedeni-odpadu-v-trnave-najdeme-na-webe-i-v-mobilnej-aplikacii

Základné informácie o projekte Regional Cooperation SK-AT

Základné informácie o projekte Regional Cooperation SK-AT. Publikované: 17.09.2020 | Naposledy aktualizované 15.07.2022. Akronym: RegioCoop SK-AT. Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Prioritná os: 4 Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce.

trnava-vuc.sk/zakladne-informacie-o-projekte-regional-cooperation-sk-at/