Ekologické poradenstvo

TALPA - RPF, s.r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.

Bezvýkopová výstavba a renovace inženýrských sítí, řízené horizontální vrtání a protlaky, sanace znečištěných vod a zemin, biotechnologická dekontaminace, výstavba vodovodů a kanalizací, dodávky a montáž – tepelná čerpadla, řezání vodním paprskem.

162 kmČeská republika Ostrava - Kunčičky, Holvekova 645/36
MOJE ODPADKY

MOJE ODPADKY

Jsme kolektiv mladých lidí, kterým není lhostejné to, co po nich zůstane. Již několik let úspěšně pomáháme obcím a městům poprat se s odpadovým hospodářstvím, motivovat občany k větší ekologické uvědomělosti a snížit produkci netříděného odpadu na ...

Detekta s.r.o.

Detekta s.r.o.

Autorizovaná a akreditovaná laboratoř měření emisí. Kontroly a ekologizace kotlů. Měření emisí. Měření vzduchotechnických a stavových veličin – měření tlaku, teploty, rychlosti proudění, průtoku a vlhkosti plynů v technologických potrubích a ...

ZATVORENÉ (Otvára v Št 08:00)

Ludmila Nováková – Ekologické služby

Ludmila Nováková – Ekologické služby

Komplexní služby v oblasti ekologie, odborné poradenství a služby v oblasti ochrany životního prostředí. Poskytujeme ekologické služby pro odpady, vodu, ovzduší, chemické látky, funkci ekologa, odborně způsobilé osoby, odpadového hospodáře, bezpečnostního ...

OTVORENÉ (nonstop)

JIŘÍ LAMAČ – DDD služby

JIŘÍ LAMAČ – DDD služby

Nabízíme služby v oblasti deratizace, desinsekce, dezinfekce v potravinářských nebo zemědělských provozech pro Brno, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče. Firma je členem sdružení DDD a evropské asociace CEPA. Deratizace – hubení …

ZATVORENÉ (Otvára v Št 09:00)

EKOLA group, spol. s r.o.

EKOLA group, spol. s r.o.

Akreditovaná laboratoř. Měření, monitoring, snižování hluku: návrhy, posudky, studie, realizace – venkovní i pracovní prostředí. Specializované pracoviště hlukového mapování a GIS. Dodávky zvukoměrné techniky NORSONIC a hlukového software CADNA.

Geemat s.r.o.

Geemat s.r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ: svoz a odstranění komunálního odpadu pro města, obce a živnostníky, svoz a zpracování separovaných složek odpadu, mobilní sběr nebezpečných odpadů, letní čištění a zimní údržba komunikací, údržba městské ...

XANTE s.r.o.

Jsme poradenská, expertní a konzultační společnost. Naší hlavní prioritou je poskytovat svým zákazníkům kvalitní a komplexní služby. Poskytované služby: poradenství a konzultace systému managementu podle ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, integrovaný ...

Doc. PhDr. Ing. Vladimír Šebela, CSc

Poskytuji kompletní služby v ekologii a ochraně životního prostředí. Provádím znalecké posudky v tomto oboru. Zavádění a certifikace systému ISO.

Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP

Nabízíme služby v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty školní mládeže. Pořádáme přednášky, výstavy, exkurze do chráněných území, rukodělné kurzy, brigády a práce s dobrovolníky. Budujeme naučné stezky. Zabýváme se publikační činností a ...

77 kmČeská republika Mikulov, Náměstí 18/32

Ing. Jan Dudík

Nabídka přepravy nebezpečných věcí. Poskytování poradenství v oblasti životního prostředí a odpadů.

OTVORENÉ (nonstop)

Ing. Alice Dufková

Zaměřuji se na poradenství v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, vodního hospodářství a ekologie. Nabízím poradenství při řešení povinností Vaší firmy, které vyplývají ze Zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, Zákona o požární ochraně a ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

Organizace provádí osvětu a poskytuje vzdělávání a poradenství v ekologickém zemědělství. Zároveň propaguje Moravské Kopanice a Bílé Karpaty.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 07:30)

Ing. Ladislav Vašíček

Nabízíme komplexní služby v ekologii, rozptylové a hluková studie, oznámení EIA, integrovanou a provozní evidenci a odpadové hospodářství.

Kamil Hrbáč

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Poradenské služby v oblasti ekologie.

REC Group s.r.o.

REC Group s.r.o.

Provozujeme vzdělávací Kongresové centrum u Zlína. Nabízíme kurzy ekologického vzdělávání pro firemní zaměstnance, děti i širokou veřejnost. Naše služby zahrnují také ekologické poradenství.

BT - Servis

BT - Servis

Bezpečnosti práce, požární ochrana, životní prostředí, hygiena práce. Provádí revize elektro, hromosvodů, plynu, zvedacího zařízení, tlakových nádob. Hasící přístroje, hydrantové systémy-prodej, servis. Zavádí systému OHSAS18001. Koordinátor stavby.

Ing. Ivan Garaja

Nabídka poradenství v oblasti podnikové ekologie, bezpečnosti a požární ochrany.

ENVISYS, s.r.o.

ENVISYS, s.r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti bezpečnosti o ochraně zdraví či požární ochraně včetně nakládání s chemickými látkami a přípravky. Dále zajišťujeme požární ochranu, školící a vzdělávací činnost, prevence (závažných) ekologických havárií. Poskytujeme odborné ...

100 kmČeská republika Brno - Tuřany, Myslivecká 474/41
EKOLINE, s.r.o.

EKOLINE, s.r.o.

Nabízíme odborné zpracování - chemie, REACH, CLP, Bezpečnostní listy, kurzy aplikované chemické legislativy KACHLE, biocidy, odpady, odborné plakáty, ADR poradce pro silniční přepravu, odborná způsobilost v prevenci rizik BOZP, prevence havárií.

DTshops, s.r.o. - e-shop

Internetový prodej ekologických produktů. Nabídka eko drogerie, filtrace vody, kabelek, potřeb do kuchyně a zahradu, přírodní kosmetiky a relaxace.

První brněnská strojírna, a.s.

Inženýrsko-dodavatelská společnost, která poskytuje komplexní služby zejména při výstavbě energetických a teplárenských investičních celků. Disponuje vlastní technologií průmyslových kotlů na různá paliva. Navrhuje ekologická řešení v souladu s aktuální ...

OMNI-X CZ s.r.o.

Vyrábíme nástroje pro ohýbačky trubek. Poskytujeme poradenství a prodáváme ekologické lubrikanty a maziva na vodní bázi pro veškeré tváření kovů za studena.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 07:30)

Kaiser servis, spol. s r.o.

Likvidujeme odpad firmám, živnostníkům, obcím i úřadům. Odstraňujeme nebezpečné odpady. Odvoz odpadů kontejnerem nebo cisternou. Jsme profesionálové na čištění jímek, čištění odlučovačů ropných látek a čištění lapolů.

Ing. Milan Sáňka

Pedologický průzkum, posuzování vlivů na životní prostřední a hodnocení kontaminace půd.

TOCOEN, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti životního prostředí a ekologie. Zpracování ekologických auditů. Organizace konferencí a kurzů o životním prostředí.

MESPOX s.r.o.

Společnost MESPOX s.r.o. se zabývá především těmito aktivitami: nákup a distribuce materiálů a speciální techniky pro chemii, ekologii a zdravotnictví (také aktivní uhlí a filtry), zprostředkování autodopravy a souvisejících služeb, nakládání s ...

Mgr. Roman Muselík

Nabídka stavebních materiálů, měření a poradenství pro oblast eliminace elektrosmogu v objektech.

THERMOPLUS, s.r.o.

Na základě odborných znalostí a zkušeností nabízíme: inženýrskou a projekční činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, vedení, dohled a dozory ve výstavbě – odborný dozor, autorský dozor, technický dozor, služby správcům, provozovatelům a …

108 kmČeská republika Brno - Maloměřice, Obřanská 940/60

Mgr. Tomáš Ondrůšek

Nabízím poradenskou a znaleckou činnost v oblasti životního prostředí.

OTVORENÉ (nonstop)

Zelené bydlení

Nabídka školení, přednášek a exkurzí v oblasti ekologického bydlení. Poskytování poradenských služeb.

Autovrakoviště Kvasice Marek Dynka

Nabízím přepravu autovraku, ekologická likvidace všech autovraků, prodej náhradních dílů z rozebraných autovraků, sběrné místo autovraků a ekologickou likvidaci.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 09:00)

Naděžda Mlčochová

Nabídka smluvní činnosti podnikového ekologa. Poskytování poradenství v oblasti chemických látek, ochrany ovzduší a vod či nakládání s odpady.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 08:00)

EPS, s.r.o.

EPS, s.r.o.

Dekontaminace zemin a podzemních vod od ropných látek pomocí bioremediačních prací (biodegradace) přímo na lokalitě nebo na dekontaminační ploše. Realizace geologických průzkumů, analýz rizika a hydrogeologických posudků.

EKO Century s.r.o.

Skartace dokumentů, odvoz papíru, výkup papíru, odvoz plastů.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 06:00)

Ing. Darek Lacina

Nabízím projekční a poradenské práce v oblasti ochrany přírody a krajiny. Zajišťuji podklady pro územní plánování. Držitel autorizace projektování ÚSES a autorizace pro biologické hodnocení.

EKOME, spol. s r.o.p

Autorizované měření emisí, hluku, vibrací, prachu, osvětlení, chemických látek, mikroklimatických podmínek. Zpracování odborných posudků, rozptylových studií, hlukových studií, oznámení o záměru. Poradenská činnost v oblasti ochrany ovzduší.

86 kmČeská republika Zlín - Malenovice, Tečovská 257

ZATVORENÉ (Otvára v Št 07:00)