Rozhodcovské konanie • okr. Trnava a okolie

Advokátní kancelář - Mgr. Lenka ŽVÁČKOVÁ

Advokátní kancelář v centru Brna nabízí široké spektrum právních služeb fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i neponikatelům, a to zejména v oblastech práva obchodního, občanského, rodinného, pracovního, insolvenčního, správního a trestního. K našim …

107 kmČeská republika Brno - Zábrdovice, Příkop 148/18 (1. patro)

Advokátní kancelář Slavičín – Valašské Klobouky

Advokátní kancelář – advokát pro okr. Zlín, Vsetín: vymáhání pohledávek, platební rozkaz, rozhodčí řízení, kupní a darovací smlouva, převod nemovitostí, advokátní úschova, založení s.r.o., rozvod, občanské, obchodní, rodinné právo aj.

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.

Rozhodčí řízení (arbitráže) – rychlá a efektivní alternativa soudnímu procesu. Rozhodčí nález je exekuční titul – tzn. lze nařídit exekuce na majetek dlužníka. Dále provádíme mediace, poradenskou a vzdělávací činnost pro obchodní spory a pohledávky.

PROFI-CZ, spol. s r.o.

PROFI-CZ, spol. s r.o.

Vymáhání a odkup pohledávek po celé ČR a SR, zprostředkování exekucí a rozhodčí řízení. Bez záloh předem, provize až z vymožené pohledávky. Spolupracujeme se soukromými detektivy.

Registr rozhodců ČR, s.r.o.

Jsme oficiálním správcem veřejného registru rozhodců působících v České republice. Poskytujeme servisní služby rozhodcům zapsaným v registru.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

library.upol.cz/arl-upol/en/detail-upol_us_cat.1 …

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie : manuál pre spotrebiteľov / Katarína Gešková, Jozef Zámožík, Marek Maslák Personal name: Gešková, Katarína (author) Publication: Bratislava : Wolters Kluwer s.r.o. ; Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016 Phys.des. 34 stran : ilustrace ISBN: 978-80-8168-484-5 ...

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

library.upol.cz/arl-upol/cs/detail-upol_us_cat-0 …

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie : manuál pre spotrebiteľov / Katarína Gešková, Jozef Zámožík, Marek Maslák Osobní jméno: Gešková, Katarína (autor) Nakladatel: Bratislava : Wolters Kluwer s.r.o. ; Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016 Fyz.popis: 34 stran : ilustrace ISBN: 978-80-8168-484-5 ...

Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku

dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/44745

Rozhodcovské konanie je spôsob urovnávania sporov alternatívny k súdnemu konaniu, kde neutrálna tretia osoba - rozhodca, rozhoduje spor v konaní, ktorého výsledkom je záväzný a vykonateľný rozhodcovský nález. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike alternatívnym spôsobom riešenia sporov, vymedzuje ich vzťah k ...

Rozhodcovské konanie – Stránka 4 – Rozhodcovský súd v Trnave

www.rstt.sk/rozhodcovske-konanie/4

Adresa Areál UNIPOL. Pri Kalvárii 31, 917 01 Trnava. Slovenská republika. Úradne hodiny Pondelok–Piatok: 9:00AM–15:00PM Sobota & Nedeľa: Individuálne

Rozhodcovské konanie – Stránka 3 – Rozhodcovský súd v Trnave

www.rstt.sk/rozhodcovske-konanie/3

Rozhodcovské konanie. Dokumenty. Kontakt. Rozhodcovské konanie. Účinky podania žaloby. Podanie žaloby na rozhodcovi má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na všeobecný súd. ... 917 01 Trnava. Slovenská republika. Úradne hodiny Pondelok–Piatok: 9:00AM–15:00PM

Úvod - Rozhodcovský súd

rozhodcovsky-sud.sk

Rozhodcovské konanie bude vedené podľa Rozhodcovských pravidiel ad hoc rozhodcu Mgr. Jozefa Kostku, ktoré sú dostupné na stránke www.rozhodcovsky-sud.sk. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu príslušného rozhodcu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné a nemenné.

Rozhodcovské konanie – základné informácie (2023) | AKMV

www.akmv.sk/rozhodcovske-konanie-zakladne-inform …

Rozhodcovské konanie predstavuje alternatívny spôsob riešenia súdnych sporov. V rozhodcovskom konaní je možné rozhodovať ako tuzemské, tak aj medzinárodné obchodnoprávne a občianskoprávne spory. Rozhodcovské konanie je upravené zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

Rozhodcovské konanie – Stránka 6 – Rozhodcovský súd v Trnave

www.rstt.sk/rozhodcovske-konanie/6

Rozhodcovské konanie sa uskutoční na mieste určenom rozhodcom alebo dohodnutom účastníkmi rozhodcovského konania. Rozhodca určuje miesto so zreteľom na povahu sporu a záujmy účastníkov rozhodcovského konania. ... 917 01 Trnava. Slovenská republika. Úradne hodiny Pondelok–Piatok: 9:00AM–15:00PM Sobota & Nedeľa ...

Rozhodcovské konanie SR | Rýchlejšie a lacnejšie rozhodovanie sporov

www.rsba.sk

Spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o. je vybranou osobou podľa § 6 ods. 3 zákon o rozhodcovskom konaní (nie je rozhodcovským súdom). Účelom vybranej osoby je výber (zvolenie) rozhodcu v rozhodcovskom spore (nie rozhodnutie v rozhodcovskom spore). Tento spôsob vyberania rozhodcov je aj v zahraničí celkom bežný.

Rozhodcovské konanie SR | Združenie rozhodcov

www.rozh.sk

Rozhodcovské konanie má nesporne viacero výhod oproti klasickému súdnemu konaniu. V združení rozhodcov Rozhodcovského konania SR pôsobím (JUDr. Milan Ficek - advokát) ako hlavný rozhodca, som advokátom a partnerom advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková s hlavným sídlom v Bratislava a pobočkami v jednotlivých mestách v SR.

Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie – výhody a nevýhody

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Slovenská advokátska komora alebo Slovenská hospodárska komora), právnické osoby, ktorým to ukladá zákon (napr. banky). Za rozhodcovský súd koná buď jedna alebo viacero osôb, ktoré sa nazývajú rozhodcovia. Je na uvážení zmluvných strán, či sa dohodnú na jednom alebo viacerých rozhodcov. Ich počet však musí byť nepárny.

EUR-Lex - l16028 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/europ …

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1 – 22) Následné zmeny nariadenia (ES) č. 861/2007 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

NOVÉ USPORIADANIE SÚDOV od 1. JÚNA 2023

www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/06/Brozura_SM_ …

Trnava, Hlohovec, Piešťany Parzánske Považská Bystrica Považská Bystrica, Púchov Snina Ružomberok Tvrdošín Zlaté Moravce Bebravou, Parzánske ... rozhodcovské konanie (arbitráž) OS BA V OS BB OS KE I KS BA KS BB KS KE MS BA III OS BB MS KE KS BA KS KE KS BB burzové obchody OS BA V KS BA MS BA III KS BA

Rozhodcovské konanie – v čom je lepšie ako súd? | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Rozhodcovská zmluva je druhým zo spôsobov, ktorým je možné dohodnúť sa na rozhodcovskom konaní a jeho podmienkach. V zásade sú na takúto zmluvu kladené rovnaké požiadavky ako na rozhodcovskú doložku s rozdielom, že rozhodcovská zmluva: Je uzatváraná samostatne, tj. na samostatnej listine mimo hlavnú zmluvu.

Návrh ZÁKON - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/05/MPK_Civilny …

(1) Ak sa rozhodcovské konanie začalo skôr ako konanie na súde, súd konanie aj bez návrhu preruší až do doby, kým sa v rozhodcovskom konaní rozhodne o právomoci alebo vo veci samej. (2) Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že spor sa má prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní, súd konanie zastaví. Skúmanie právomoci § 9

rozhodcovské konanie - KS-SR/Judikáty.info

www.judikaty.info/krajske-a-okresne-sudy-sr/rozh …

Rozhodcovské konanie o non - arbitrabilnej veci je neprípustné. Pozitívne vymedzená objektívna arbitrabilita je uvedená v ust. § 1 ods. 2 ZORK. V ust. § 1 ods. 3 sú taxatívne vymedzené spory, ktoré sú vylúčené z rozhodovania v rozhodcovskom konaní, t. j. sú objektívne non - arbitrabilné. V zmysle § 1 ods. 3 písm.

Konanie o žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku a ... - Legalis

www.legalis.sk/sk/casopis/sukromne-pravo/konanie …

Rozhodcovské konanie je jedným zo spôsobov alternatívneho riešenia sporov, pričom jeho výsledkom môže byť rozhodcovský rozsudok, ktorý je exekučným titulom. Štát si však ponecháva istú mieru ingerencie a kontroly vo vzťahu k tomuto alternatívnemu riešeniu sporov, a to najmä vo vzťahu k rozhodcovským rozsudkom. Konkrétne ide o možnosť podania žaloby o zrušenie ...

MARC21: Rozhodcovské konanie v Anglicku, Walese a v Severnom Írsku v ...

katalog.muni.cz/Record/MUB02000076826/Details

Rozhodcovské pravidlá Medzinárodnej obchodnej komory v bankovej praxi / Autor: Chovancová, Katarína, 1974- Rozhodcovské konanie a spotrebiteľské rozhodcovské konanie v systéme práva / Autor: Škrinár, Alexander, a další Vydáno: (2017)

Oponentský posudek na diplomovou práci Niny Hulmanové „Rozhodcovské ...

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/447 …

„Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku” Celkový počet stran diplomové práce: 72 Datum odevzdání: 28.3.2012 1. Aktuálnost tématu: Diplomantka si zvolila téma diplomové práce „Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku“, přičemž se ve své práci zaměřila především na

rozhodcovské konanie - anglický preklad - Linguee

sk.linguee.com/slovensk%C3%BD-anglick%C3%BD/prek …

Rozhodcovské konanie sa p ozastaví na obdobie potrebné na uskutočnenie postupov ustanovených v pravidlách 18, 19 a 20. The arbitrat ion panel proceedings shall be suspended for the period taken to carry out the procedures provided for in rules 18, 19 and 20.